Modlitwa różańcowa - recepta na każdą opresję

Modlitwa różańcowa poświęcona jest Matce Boskiej – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Do jej odmawiania zachęca również sama Maryja. Zastanawiacie się pewnie w jaki sposób? Spieszymy więc z wyjaśnieniami. Podczas większości objawień Matka Boska zachęca wiernych do odmawiania różańca.

Jeżeli pragniecie pokoju w waszych sercach, w waszych rodzinach, w waszym kraju, zbierajcie się razem każdego wieczoru i odmawiajcie różaniec…

Papież Pius IX

„Pobożność różańcowa po mszy świętej wnosi do duszy więcej łaski niż wszystkie inne pobożne praktyki, a swoimi Zdrowaś Maryjo czyni więcej cudów niż jakakolwiek inna modlitwa” – te słowa wypowiedziane przez świętego Wincentego a’ Paulo doskonale oddają znaczenie, jakie w życiu każdego wierzącego i całych narodów odgrywa różaniec. Ulubiona modlitwa zarówno świętych, jak i zwykłych ludzi, duchownych i świeckich, przypomina o sobie w październiku – ustanowionym przez papieża Leona XIII miesiącem modlitwy różańcowej. Dziś przyjrzymy się bliżej cudom, jakie w historii świata odegrało odmawianie jej przez wiernych. Zapraszamy do lektury.

Matka Boska Różańcowa

Modlitwa różańcowa poświęcona jest Matce Boskiej – co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Do jej odmawiania zachęca również sama Maryja. roz_kamien_sr_piasek_zielony.jpg   Zastanawiacie się pewnie w jaki sposób? Spieszymy więc z wyjaśnieniami. Podczas większości objawień Matka Boska zachęca wiernych do odmawiania różańca. Wystarczy przytoczyć doskonale nam znaną historię objawienia w:
- Fatimie w 1917 roku, kiedy Maryja sześć razy objawiła się trojgu dzieciom prosząc, aby wzięły na siebie wszystkie cierpienia, które stanowią zadośćuczynienie grzechów ludzkości wymierzonych w stronę Boga. Poleciła również odmawiać codziennie różaniec, który poprowadziłby do zakończenia wojen i zaprowadziłby pokój na świecie.
roz_srebrny_krysztal_czerwony.jpg - Lourdes w 1858 roku – Maryja ukazała się 13-letniej Bernadetcie. W każdym z 18 objawień namawiała dziewczynkę do odmawiania modlitwy różańcowej prowadzącej do nawrócenia grzeszników. Według opowieści małej pasterki Matka Boska miała przewieszony przez ramię połyskujący blaskiem różaniec.
- Gietrzwałd – łącznie 160 objawień, do których doszło w tej polskiej miejscowości w 1877 roku. Podczas ostatniego z nich, Matka Boska, która ukazała się dwóm dziewczynkom dobitnie podkreśliła znaczenie modlitwy różańcowej.
- Beauring w 1932 roku – Maryja kilkakrotnie objawiła się pięciorgu dzieciom podczas gdy odmawiały różaniec. Przekazała im, jak ważna jest nieustająca modlitwa i zachęciła, aby zawierzyły jej łaskom.
- Banneux – rok po objawieniu w Beauring Matka Boska ukazała się 12-letniej dziewczynce, mówiąc, że przychodzi by ulżyć ludziom w cierpieniu. Wskazując na połyskujący, diamentowy różaniec przewieszony przez ramię powiedziała, że jest to cudowne źródło dla wszystkich narodów.

Różaniec świętego Dominika

roz_10_kamien10_morski_rozowy.jpg Oprócz objawień Matki Boskiej, w których jednoznacznie przekazywała ona komunikat o cudownej mocy modlitwy różańcowej, w historii znanych jest szereg przypadków, kiedy odmawianie przez ludzi różańca, całkowicie odmieniło bieg wydarzeń, ratując przed zagładą całe narody. Pierwszy cud wydarzył się już w chwili zaistnienia modlitwy różańcowej, kiedy Maryja objawiając się świętemu Dominikowi poleciła odmawiać jej pierwowzór złożony z 150 „Zdrowaś Maryjo” i 15 „Ojcze Nasz”. Kaznodzieja, którego wszelkie próby nawrócenia albigensów spalały na panewce, zaczął nawracać tłumy heretyków pokazując im jednocześnie drogę do zbawienia i rozpowszechniając wśród nich modlitwę do Matki Boskiej.

Święta Liga pod opieką Matki Boskiej

rsz_6_roz_kamien8_ametyst.jpg Modlitwie różańcowej przypisywane jest także zwycięstwo chrześcijan nad muzułmanami pod Lepanto 7 października 1571 roku. Atakowana przez Islamistów od 638 roku Europa w końcu zdołała stawić im opór i odwrócić inwazję. Panujący wówczas papież Pius V polecił wszystkim duchownym i świeckim wiernym, w tym także żołnierzom zdziesiątkowanej armii chrześcijańskiej, odmawiać różaniec. I chociaż szansa na zwycięstwo była bardzo nikła, nagła zmiana pogody zaskoczyła wojska tureckie, uniemożliwiając dalszy atak i zmuszając do odwrotu. Dodajmy, że podpis pod dokumentem ustanawiającym Świętą Ligę papież złożył w dzień świętego Dominika. Na cześć wydarzenia Wenecjanie wybudowali świątynię, na murach której umieścili napis: „Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maria różańcowa dała nam zwycięstwo”.

Cud na ziemiach polskich

roz_koronka2_7b_braz.jpg Do kolejnego spektakularnego zwycięstwa wiernych zgromadzonych wokół modlitwy różańcowej doszło na ziemiach polskich, kiedy w 1621 Turcy ponownie ruszyli na podbój chrześcijan. Po zwycięskiej bitwie pod Chocimiem, zdezorientowana armia islamistów zdecydowała się podpisać pokój korzystny dla Polaków. Przypisuje się go również Matce Boskiej Różańcowej. Dlaczego? W czasie, kiedy muzułmanie zwlekali z decyzją o kolejnym ataku, duchowni w całym kraju organizowali pielgrzymki różańcowe w intencji żołnierzy i dowódców walczących pod Chocimiem.

Różaniec – aby możliwym stało się to, co niemożliwe

Ponad pół wieku później, w 1683 roku Turcy dotarli aż do Wiednia, po raz kolejny zagrażając Europejczykom. Maryja ukazała się wówczas księdzu Stanisławowi Papczyńskiemu i zapewniła go, że chrześcijanie nie muszą obawiać się wojsk nieprzyjaciela. W obliczu zagrożenia ludzie, zarówno świeccy jak i duchowni zwrócili się o pomoc do Matki Boskiej. Poszcząc i odmawiając różaniec wyprosili łaski, które doprowadziły do rozgromienia Turków. O tym, jak niezwykłe było to zwycięstwo świadczą chociażby słowa króla Jana III Sobieskiego: „Przeżyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył”.

Cud nad Wisłą – rola modlitwy na różańcu

rsz_roz_bursztyn_6_jk_6749.jpg Warszawa 1920 rok – wojska bolszewickie z rozmachem najeżdżają na Polskę i zbliżają się do Warszawy. Ludzie gorliwie modlą się w świątyniach, w których wystawiono Najświętszy Sakrament. Na Placu zamkowym z kolei około 30 tysięcy osób – kobiet, dzieci i ludzi starszych zebrało się, aby odmawiać różaniec. Do modlitwy różańcowej zachęcał Polaków ksiądz Ignacy Skorupka twierdząc, że Maryja nie zawiedzie wiernych w potrzebie. Przepowiedział jednocześnie, że nim minie święto Matki Boskiej Zielnej, wojska nieprzyjaciela zostaną pokonane. W czasie bitwy, która rozegrała się w nocy z 13 na 14 sierpnia, duchowny niosąc krzyż zagrzewał żołnierzy do walki. 15 sierpnia wojska polskie pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego pokonały silniejszą i dużo bardziej liczną armię rosyjską.

Różaniec – tarcza ochronna chrześcijan

4_rozaniec_palec10_mini_hem.jpg Siła modlitwy różańcowej znalazła odzwierciedlenie również podczas wydarzeń, jakie rozegrały się w latach 80-tych XX wieku na Filipinach. Panujący wówczas dyktator F. Marcos po uprzednim rozwiązaniu parlamentu rozpoczął aresztowania ludności. Kardynał Filipin – J. Sin, do którego zwrócili się przerażeni mieszkańcy polecił im wyjść na ulice i odmawiać różaniec. W ten sposób w Alei Objawienia zgromadziło się ponad 2 miliony wiernych pogrążonych w modlitwie różańcowej. Cztery dni później, czołgi które wyjechały aby rozgromić tłumy zawróciły, a znajdujący się w nich żołnierze dołączyli do odmawiających różaniec. Niepowodzeniem zakończyła się również akcja rozgromienia ludności gazem – wiatr, który zmienił swój kierunek uchronił wiernych przed wyrządzeniem im krzywdy.

Maleńkie cuda – wielkie znaczenie

roz_kamien_srebrny_agat_ziel_new.jpg Oprócz tak doniosłych wydarzeń, modlitwa różańcowa przyczynia się także do maleńkich, osobistych cudów, doświadczanych przez poszczególne jednostki. Słuchając opowieści zwykłych ludzi, bardzo często możemy przekonać się, że modlitwa na różańcu pomogła im przetrwać bardzo trudne chwile w życiu i dała nadzieję na lepsze jutro. Odzyskanie zdrowia, ocalenie w wypadku, znalezienie pracy – to cuda, doświadczane przez osoby żyjące wokół nas, które postanowiły zawierzyć swój los Matce Boskiej i nie stroniły od odmawiania poświęconej jej modlitwy.