Gwarancja i reklamacje

Reklamacje

W przypadku niezgodność towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego lub też mailowo na adres kontakt@swietymarek.com.

Gwarancje

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

 

Formularz reklamacji.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.