Módlmy się Codziennie z Maryją

CENA: 5.00 PLN

ILOŚĆ:

Termin wysyłki: 1-2 dni
Aktualny stan magazynowy: 14 szt.

Kupiono już: 226 szt.
Numer produktu: 2749

Opis produktu

Seria Módlmy się...

Modli­tew­nik ten prze­zna­czony jest dla wszyst­kich, któ­rzy pra­gną czcić Maryję, dzię­ku­jąc oraz pro­sząc Ją o kolejne łaski i o wsta­wien­nic­two.

W modli­tew­niku znaj­duje się sze­reg modlitw, podzie­lo­nych na dwie główne kate­go­rie: Modli­twy czci i odda­nia, a także modli­twy w róż­nych inten­cjach.

W pierw­szej gru­pie znaj­dują się m.in.: Akt odda­nia się Matce Bożej; Dozwól mi chwa­lić Cię. Do dru­giej zaś: Pod Twoją obronę; O łaski; O łaskę macie­rzyń­stwa; Modli­twa rodzi­ców za dzieci.

For­mat: A6

Liczba stron: 32

 

Masz pytanie?

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

Komentarze

Przeczytaj co napisali nasi klienci. Dlaczego kupili ten produkt?

  • Katarzyna S...a Dla Maryi z Maryją i przez Maryję ❤️
  • ILONA M...A do modlitwy
  • Jolanta S...k Ponieważ chcę, aby moja modlitwa do Matki Najświętszej była piękniejsza...

Inne produkty z kategorii "Modlitewniki Módlmy się"